VIIIth International Eurasian
Educational Research Congress ONLINE

07- 10 Temmuz 2021 I Aksaray Üniversitesi

EJERCongress

Prof. Donna MERTENS

Mertens, Gallaudet Üniversitesi’nde toplumsal dönüşümü desteklemek için tasarlanmış araştırma ve değerlendirme yöntemleri alanında uzmanlığı bulunan onursal/fahri profesördür. En güncelleri Program Değerlendirme Teori ve Uygulama (2. Baskı); Değerlendirmede Karma Yöntem Tasarımı; Eğitim ve Psikolojide Araştırma ve Değerlendirme: Nicel, Nitel ve Karma Yöntem Araştırmalarında Farklılıkları Entegre Etme (5. Baskı); Sosyal Araştırmalara Özgü Yollar ve Dönüştürücü Araştırma ve Değerlendirme olmak üzere birçok kitabı kaleme almış ve birçok kitabın yardımcı yazarlığını ve editörlüğünü yapmıştır.

Mertens, dönüştürücü paradigmanın felsefi varsayımları içinde değerlendirmesinin sosyal adalet ve insan hakları ile kesişimine odaklanır. 2010-2014 yılları arasında Karma Yöntem Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yaptı. 1998 yılında Amerikan Değerlendirme Derneği’nin başkanlığını yaptı ve 1997'den 2002'ye kadar Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Değerlendirmede İşbirliği Uluslararası Örgütü ve Karma Yöntemler Uluslararası Araştırmalar Derneği'nin yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

EJERCongress
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam