VIIIth International Eurasian
Educational Research Congress ONLINE

07- 10 Temmuz 2021 I Aksaray Üniversitesi

EJERCongress

Prof. Vivienne Baumfield

Vivienne Baumfield, Eğitim Enstitüsü’nde Mesleki Öğrenme Profesörü ve Mesleki Öğrenme Araştırmaları Merkezi’nde eş- başkandır. Prof. Baumfiled, disiplinler arası bilginini üretilmesi ve çevrilmesi sürecinde, üniversite merkezli araştırmacıların uygulayıcılarla çalışırken araştırma, politika ve uygulamanın etkileşimi ile ilgilenmektedir. Bu ilgi, mesleki öğrenmede teori ve uygulama arasındaki ilişkiyi anlama konusundaki daha geniş bir konuyla bağlantılıdır ve faydacılıktan türetilmiş bir bakış açısına dayanmaktadır. Prof. Vivienne Baumfield’in öğretisi ve araştırması, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve pedagojik araştırma toplulukları olarak okul-üniversite ortaklıklarının etkisi üzerine uluslararası perspektifleri inceler.

EJERCongress
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam