VIIIth International Eurasian
Educational Research Congress ONLINE

07- 10 Temmuz 2021 I Aksaray Üniversitesi

konaklama_02.jpg
EJERCongress

TEMA

ANA TEMA

Dijital Çağda Eğitim: Öğrenme, Öğretme ve Araştırma

 

Alt Temalar


EJERCongress2021 Düzenleme Kurulu, aşağıda belirtilen temalara uygun,
Eğitim ve Eğitim Bilimlerinin farklı disiplinlerinden uygulama ve kurama dayalı özgün bildiri başvuruları beklemektedir.

 • K-12 eğitim(okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim)
 • Covid-19 salgını sonrası yeni eğitim düzeni
 • Covıd-19'un eğitim üzerine etkisi
 • Dijital Çağda Eğitim: İlkokul, Ortaokul, Lise, Yükseköğretim ve Uygulama Örnekleri
 • Covıd-19 ve acil durumlarda eğitim
 • Bilgisayar destekli ölçme ve değerlendirme
 • Öğrenme yönetim sistemleri
 • Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi
 • Eğitimde rehberlik ve danışmanlık
 • Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığın geliştirilmesi
 • Sağlıklı yaşam ve toplumlar için eğitim
 • Yeni zamanlarda yaşamak ve çalışmak için yeni beceriler
 • Program tasarımı ve geliştirme
 • Öğrenme ve öğretme yöntemlerinde yeni eğilimler
 • Eğitim araştırmalarında yeni eğilimler
 • Araştırma yöntemlerinde yeni eğilimler
 • Eğitim ve toplum
 • Öğrenmenin önündeki engeller
 • Öğrenci başarısı için yenilikçi öğrenme tasarımları
 • Pedagoji, eğitim programları ve öğretim
 • Öğretim ve öğrenmede yeni teknolojiler
 • Eğitim sektöründe politikalar, iyi yönetişim ve liderlik
 • Araştırma etiği
 • Makine Öğrenmesi
 • Eğitimde araştırma ve yenilikler
 • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Yönetim bilgi sistemi
 • Sürdürülebilir Yaşam İçin Eğitim
 • Mesleki eğitim
 • Dijital Uçurumu Aşmanın Yolları
 • Okulları yönetme
 • Covid-19 Sonrası Bir Dünyada Gelişmek İçin Sahip Olmamız Gereken Becerileri
 • Öğrencilerin öğrenme çıktılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi
 • Yapay Zekâ ve Eğitim Uygulamaları
 • Eğitimde ebeveynlerin rolü
 • Dijital Strateji Tasarlama ve Sunma
 • Yükseköğretim
 • Karma (Harmanlanmış) Öğrenme
 • Gelecekte okul binalarının tasarımı
 • Uzaktan Eğitim
 • Öğrenciler ve öğretmenler için temel beceri setleri
 • Dijital Ebeveynlik
 • Eğitimde akademik özgürlük, özerklik ve sosyal sorumluluk
 • Dijital Yeterlik
 • Hayatboyu öğrenme
 • Dijital Çağda Eğitim-Öğretim Liderliği
 • Kalite güvence / standartlar ve akreditasyon
 • Dijital Çağda Öğretim Teknolojileri
EJERCongress
DESTEKLEYENLER

 
#
Tamam